pl | en
aktualności


Rosja-Jakucja z PONAR Wadowice

Jakucja to najbogatszy w surowce mineralne region Rosji. Wydobywa się tam diamenty ( to ¼ światowej produkcji) złoto, srebro, miedź, wolfram, ropę naftową, gaz ziemny czy węgiel.

Rosja-Jakucja z PONAR Wadowice

W dniach 13-17 października delegacja PONAR Wadowice uczestniczyła w misji polskich przedsiębiorców związanych z branżą wydobywczą, której jednym z celów były spotkania z przedsiębiorcami Jakucji oraz władzami tego rejonu.

W misji uczestniczyli przedstawiciele 10 polskich firm produkujących dla branży wydobywczej. Wsparciem dla uczestników rozmów była obecność przedstawiciela Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, I sekretarza Zbigniewa Ekierta. Koordynatorem przedsięwzięcia była Polska Technika Górnicza.

Misja do Rosji to kolejne z wydarzeń organizowanych przez Grupę PONAR w ramach unijnego projektu "Promocja Polskiej Gospodarki na Rynkach Międzynarodowych" Poddziałanie 6.5.2

powrót do listy

Pozostałe aktualności

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera