Projektowanie układów hydraulicznych

autor:   mgr inż. Tobiasz Gola - inżynier ds. badań i rozwoju  |  dr inż. Piotr Rosikowski - dyrektor centrum badań i rozwoju

Systemy hydrauliczne służą do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do miejsca użytkowania za pośrednictwem cieczy roboczej. Najczęściej systemy hydrauliczne budowane są w postaci agregatów hydraulicznych, które służą do przekazywania energii cieczy hydraulicznej do odbiorników takich jak silniki czy siłowniki.

Agregaty hydrauliczne składają się z bezciśnieniowego zbiornika cieczy roboczej, zespołu silnik-pompa, sterowania, osprzętu oraz przewodów hydraulicznych.

Zespół silnik-pompa, sterowanie układu i osprzęt (tj. chłodnice, filtry, akumulatory hydrauliczne) są najczęściej montowane na pokrywie górnej zbiornika lub na bocznej ścianie. Elementy konstrukcji nośnej, potrzebne do montowania wymienionych wyżej elementów, wykonane są na ogół z materiałów spawalnych, najczęściej ze stali, rzadziej z aluminium. Przykładowy agregat wodny wysokociśnieniowy z napędem hydraulicznym został przedstawiony na rysunku 1.

Rys.1 Agregat wodny wysokociśnieniowy

Przy konstruowaniu agregatów hydraulicznych niezwykle ważne jest uwzględnienie szczególnych właściwości i praw, którymi rządzi się mechanika płynów oraz hydraulika. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na dogodne rozmieszczenie elementów i urządzeń oraz na zapewnienie łatwego dostępu do połączeń gwintowych. Ponadto należy uwzględnić właściwe normy, szczególne przepisy zakładowe oraz przepisy obsługi technicznej, ustalone przez producentów elementów i urządzeń.

Bardzo ważnym elementem pracy konstruktora jest stosowanie się do wytycznych obowiązujących w miejscu pracy co pomaga w organizacji pracy oraz oszczędza dużą ilość czasu. Na rys. 2 zostały przedstawione wytyczne w postaci wykresu Gantta, którymi kierują się konstruktorzy w firmie PONAR Wadowice podczas procesu projektowo - konstrukcyjnego.

Rys.2 Wykres Gantta dla procesu projektowo – konstrukcyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi artykułami dotyczącymi projektowania układów hydraulicznych:

Część 1 - Proces projektowania układów hydraulicznych »

Część 2 - Elementy składowe agregatów hydraulicznych »

Część 3 - Obliczenia »

Pełną ofertę układów hydraulicznych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Kontakt z naszym Zespołem:

mgr inż. Tobiasz Gola
Inżynier ds. Badań i Rozwoju
Działu Badań i Rozwoju Układów Hydraulicznych
tel. 32 323 34 00 | e-mail: tobiasz.gola@ponar-wadowice.pl

dr inż. Piotr Rosikowski
Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju
Centrum Badań i Rozwoju
tel. 32 323 34 00 | e-mail: piotr.rosikowski@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ HANDLOWY - systemy hydrauliczne
tel. +48 32 323 34 00 | e-mail: systemy@ponar-wadowice.pl

DZIAŁ HANDLOWY - elementy hydrauliki siłowej
tel. +48 33 488 26 00 | e-mail: dok@ponar-wadowice.pl

Elementy i układy hydrauliki siłowej

Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe typy produktów, a dotychczasowe komponenty są modernizowane o nowe odmiany funkcjonalne. Zapisz się do naszego newslettera aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszych rozwiązaniach.

Zapisz się do newslettera