Zawory ciśnieniowe

Zadaniem zaworów ciśnieniowych jest oddziaływanie na ciśnienie pracy w układzie hydraulicznym lub w określonej części układu. Oferta obejmuje szeroki zakres zaworów, które w zależności od sposobu zabudowy i wymagań, jakie mają spełnić w układzie hydraulicznym, podzielone są na grupy:

  • zawory ograniczające ciśnienie (zawory przelewowe)
  • zawory redukujące ciśnienie
  • zawory sekwencyjne (dołączające ciśnienie, odłączające ciśnienie)

Zawory ciśnieniowe mogą być bezpośredniego lub pośredniego działania.

Typ Opis Wielkość Ciśnienie
(MPa)
Przepływ
(dm3/min)
Karta Katalogowa Szczegóły
DBD

zawory przelewowe sterowane bezpośrednio,

6, 10, 20 do 63 do 250 WK 450 610 Szczegóły
UZOP…NHY

zawór odciążający sterowany pośrednio z nastawną histerezą

10, 20, 30 do 35 do 400 WK 428 270 Szczegóły
UZPD30

zawory przelewowe sterowane bezpośrednio

30 do 31,5 do 330 WK 499 840 Szczegóły
DBD…/C,
DBDS6(10)(20)/…C, DBDPS6(10)… /…C,
DBDPH6(10)… /…C

zawory przelewowe sterowane bezpośrednio, jako zawory bezpieczeństwa

6, 10, 20 do 40 do 220 WK 450 610 Szczegóły
DB (DBW)

zawory przelewowe sterowane pośrednio

10, 20, 30 do 35 do 650 WK 420 140 Szczegóły
DR5DP

zawory redukcyjne sterowane bezpośrednio o przyłączu płytowym

5 do 21 do 15 WK 450 448 Szczegóły
DR

zawory redukcyjne sterowane pośrednio

10, 20, 30 do 31,5 do 400 WK 420 310 Szczegóły
DZ5DP

zawory dołączające o przyłączu płytowym

5 do 21 do 15 WK 450 447 Szczegóły
UZK

zawory przyłączające sterowane pośrednio

10, 20, 30 do 31,5 do 450 WK 420 360 Szczegóły
UZCP10

zawory redukcyjno-przelewowe sterowane pośrednio

10 do 31,5 do 80 WK 420 280 Szczegóły
UZKC

zawory dołączające o przyłączu warstwowym

6 do 21 do 30 WK 493 061 Szczegóły
10 do 31,5 do 54 WK 494 721 Szczegóły
UZKB6

zawory dołączające o przyłączu płytowym

6 do 21 do 30 WK 496 020 Szczegóły
UZKD6

zawory dołączające o przyłączu warstwowym

6 do 31,5 do 30 WK 497 670 Szczegóły
UZRC

zawory redukcyjne o przyłączu warstwowym

6 do 21 do 30 WK 493 060 Szczegóły
10 do 31,5 do 54 WK 494 720 Szczegóły
UZRB

zawory redukcyjne sterowane bezpośrednio o przyłączu płytowym

6 do 21 do 30 WK 493 220 Szczegóły
10 do 31,5 do 54 WK 498 010 Szczegóły
UZPR

zawory przelewowe o przyłączu warstwowym

6 do 31,5 do 60 WK 494 060 Szczegóły
10 do 31,5 do 100 WK 497 100 Szczegóły
UZRR6

zawory redukcyjne o przyłączu warstwowym

6 do 31,5 do 50 WK 499 991 Szczegóły
UZCR

zawory redukcyjno-przelewowe o przyłączu warstwowym

6 do 31,5 do 50 WK 420 500 Szczegóły
10 do 35 do 120 WK 427 380 Szczegóły
UZOP

zawory odciążające sterowane pośrednio

6 do 35 do 60 WK 425 940 Szczegóły
10, 20, 30 do 31,5 do 240 WK 420 290 Szczegóły
UDZB

zawory przelewowe sterowane bezpośrednio

10, 20, 30 do 10 do 300 WK 499 821 Szczegóły