Ikonka nawigacji

zawór odciążający sterowany pośrednio z nastawną histerezą typ UZOP…NHY

Wielkość 10, 20, 30
Przepływ (dm3/min) do 400
Ciśnienie (MPa) do 35

Informacje o produkcie

Zawór odciążający z nastawną histerezą typ UZOP…NHY… stosowany jest w układach hydraulicznych z pompą i akumulatorem hydraulicznym (lub drugą pompą). Zadanie zaworu polega na odciążeniu wydatku pompy (do spływu), jeżeli ciśnienie w akumulatorze osiągnie wartość ciśnienia odciążania nastawioną na zaworze odciążającym. Gdy ciśnienie w akumulatorze spadnie do wartości ciśnienia ładowania nastawionej na zaworze odciążającym zawór ponownie podłącza pompę do linii zasilania akumulatora hydraulicznego. Histereza działania zaworu może być nastawiana w zakresie od 17% do 50%. Produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/35/UE